Zamówienia 0% VAT Dla Szkół

Kup sprzęt z 0% stawką VAT !!!

Zgodnie z zasadami ustawy o podatku VAT, dostawa sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe, placówki opiekuńczo-wychowawcze) opodatkowana jest stawką 0%.

Prawo do zastosowania stawki 0% przysługuje także w przypadku dostawy sprzętu komputerowego dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0% podlegają tylko towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie ART. 83 UST. 1 PKT 26 ustawy:

  • Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
  • Drukarki,
  • Skanery,
  • Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
  • Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Do zastosowania stawki 0% wymagane są następujące dokumenty:

  • zamówienie na sprzęt komputerowy ( potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową )
  • zaświadczenie o tym, że jednostka prowadzi działalność dydaktyczną

Przy braku takiego potwierdzenia podatnik nie ma prawa do zastosowania stawki VAT 0% i należy zastosować stawkę podstawową. Jeżeli jednak potwierdzenie zamówienia zostanie dostarczone sprzedawcy z opóźnieniem, to możliwe jest wystawienie faktury korygującej ze stawką 0%.

Dokumenty należy dostarczyć w trzech egzemplarzach do naszego salonu sprzedaży.

W przypadku wątpliwości, zalecamy wystąpienie z wnioskiem o interpretację do Urzędu Skarbowego, szczególnie jeżeli chodzi dostawę niektórych urządzeń oraz dostaw na rzecz placówek, które nie są wprost wymienione w ustawie o VAT.

Po więcej informacji zapraszamy do Oddziałów lub kontaktując się mailowo i telefonicznie na:

store@netman.pl

tel:  +48 515 644 688

Skorzystaj z formularza kontaktowego:

KONTAKT