Sklep internetowy Netman.pl, dostępny pod adresem www.netman.pl, prowadzony jest przez firmę Netman Aleksander Biłyk z siedzibą w Warszawie. Adres do firmy to: Netman Aleksander Biłyk, ul. Popularna 31, 02-473 Warszawa. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 6772368542, Regon: 122556036.

 1. Sklep internetowy netman.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu 24h. Klientów, którzy chcieliby odwiedzić nas osobiście zapraszamy do naszych punktór sprzedaży w Warszawie oraz w Łodzi.
 2. Wszystkie ceny dla klientów indywidualnych podane na stronach internetowych netman.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dla firm i partnerów handlowych podane ceny są cenami netto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 6. Sposoby płatności w sklepie netman.pl:
  1. przelew-przedpłata - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym firmy netman.pl i zostaną zaksięgowane.
  2. gotówka - odbiór własny w oddziałach firmy.
  3. Bluemedia – szybkie płatności, umożliwiające realizacje zamówienia w dniu jego złożenia.
  4. za pobraniem – płatność u kuriera, umożliwiające realizacje zamówienia w dniu jego złożenia.
 7. Warunki dostawy towaru – Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (zaksięgowanie przedpłaty, zgromadzenie wszystkich zamówionych produktów, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, firmą kurierską (zwykle jeden dzień roboczy)
 8. Koszty dostawy są zróżnicowane w zależności od wielkości zamówienia, formy płatności, wagi, gabarytów i są ustalane indywidualnie przy każdym zamówieniu. Dzięki wieloletniej współpracy z największymi dostawcami usług kurierskich na świecie – jesteśmy w stanie zaoferować jedne z najlepszych cen w kraju. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
 9. Wszystkie towary, kupowane w firmie netman.pl, posiadają gwarancję. Wyjątek stanowią niektóre produkty, jak: materiały eksploatacyjne (tonery itp.), kable i inne elementy podlegające naturalnemu zużyciu (myszy, joysticki, używane baterie itp.). Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy dany towar jest niesprawny już w momencie jego nabycia.
 10. Towary używane (Poleasingowe) są objęte gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty zakupu, widniejącej na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji może zostać wydłużony za odpowiednią opłatą (Szczegóły u naszych doradców). Na baterię w używanych przedmiotach przenośnych firma udziela gwarancji 30 dni. Gwarantowana praca na baterii to 60 minut przy normalnym obciążeniu, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej.
 11. Firma netman.pl gwarantuje sprawne działanie podzespołów wymienionych na FV lub paragonie zgodnie z wyszczególnionym okresem gwarancji (w miesiącach) licząc od daty zakupu.
 12. Objaśnienia skrótów występujących w opisach towarów.

  Klasy sprzętowe

  • Klasa A+ – Urządzenia komputerowe w klasie A+, pomimo że są sprzętem używanym charakteryzują się stanem zbliżonym do fabrycznego. Mogą posiadać minimalne ślady użycia, które widoczne będą jedynie przy bliższych oględzinach. Sprzęt komputerowy w tej klasie posiada idealny stan techniczny, a jeśli dane urządzenie wyposażone jest w matrycę ekranową to jest ona w stanie nieskazitelnym.
  • Klasa A – Sprzęt tej klasy posiada ślady wynikające z codziennego użytkowania. Każde urządzenie w klasie A posiada idealny stan techniczny, lecz wizualnie może posiadać drobne zarysowania. Jeśli dany sprzęt z tej klasy wyposażony jest w matrycę ekranową, jest ona w stanie doskonałym.
  • Klasa A- - Jeżeli szukasz sprzętu, który cechuje się niską ceną, jest w pełni sprawny i gotowy do pracy, a aspekt wizualny w postaci zarysowań obudowy lub niewielkiego przejaśnienia na matrycy nie jest dla Ciebie istotny, klasa A- jest dla Ciebie idealnym wyborem. Produkty tej klasy charakteryzują wyraźnymi, wizualnymi śladami użytkowania oraz idealnym stanem technicznym. 
  • Klasa B – Jeżeli szukasz sprzętu, który cechuje się bardzo niską ceną, jest sprawny, a aspekt wizualny nie ma dużego znaczenia, to klasa B będzie idealnym wyborem dla Ciebie. W produktach tej klasy mogą występować niewielkie uszkodzenia (np. nie działający jeden głośnik lub port USB, itp), brakujące elementy dekoracyjne (np. zaślepki, itp) lub w przypadku matryc częściowe niesprawności w postaci przejaśnień, rys, pasków lub plam, które nie powinny przeszkadzać w normalnym użytkowaniu.
 13. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony.
 14. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do punktu serwisowego Netman, ul. Popularna 31, 02-473 Warszawa na własny koszt. W drodze powrotnej transport odbywa się na koszt firmy Netman. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać pod adresem reklamacje@netman.pl W razie nie przedłożenia wraz ze sprzętem (kopii) dowodu zakupu oraz opisu objawów, sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Kupującego/Nabywcę warunków gwarancji.
 15. Sprzęt winien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym oraz musi być kompletny (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable itp.). W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo (firma Netman nie odpowiada w takim przypadku za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu).
 16. Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Sprzedawca wyłącza obowiązek powiadomienia kupującego na piśmie o odrzuceniu, roszczenia gwarancyjnego. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy szkody zostały spowodowane: uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym oprogramowaniem, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb gwarancyjnych lub numerów seryjnych albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
 17. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje wg serwisu lub powstała na skutek nieprawidłowej eksploatacji bądź nie stosowania się do zaleceń wyszczególnionych w instrukcji obsługi) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport w wysokości zgodnej z obowiązująca taryfą.
 18. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji stanie się niemożliwe, z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, niniejsza gwarancja wygasa. Powyższe zastrzeżenie dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Sprzedawca nabył podzespoły stanowiące przedmiot niniejszej umowy gwarancyjnej od producenta lub dystrybutora, który znajdzie się w stanie upadłości, likwidacji, zaprzestania działalności lub zmieni zakres prowadzonej działalności.
 19. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.
 20. W przypadku powstania zaległości finansowych, względem firmy Netman, bądź jej prawnego kontynuatora, właściciel towaru oświadcza iż wyraża zgodę na zatrzymanie sprzętu reklamowanego w serwisie. Towar nie odebrany w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulegają przepadkowi na rzecz firmy Netman bądź jej prawnego kontynuatora. Firma nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu netman.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 21. Zespół sklepunetman.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
 22. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży. Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają:
  1. nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (m. in. zestawy komputerowe, notebooki i serwery przygotowane wg specyfikacji klienta oraz towar sprowadzany na zamówienie)
 23. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji (nie może być używany, drukarki, baterie nie mogą być instalowane itp.), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie, bez śladów transportu, dodatkowych naklejek itp.)
 24. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do klienta oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia (numer konta).
 25. W przypadku zwrotu towaru klient płaci za jego transport zarówno do klienta i z powrotem do firmy Netman wg pełnych stawek transportowych faktycznie ponoszonych przez firmę. Przy kalkulacji doliczane będą ewentualne dodatkowe opłaty związane ze specjalną dostawą (dostawa w godzinach wieczornych lub w sobotę).
 26. Zwrot gotówki (na konto) następuje dopiero po odesłaniu przez Klienta podpisanego dokumentu korekty sprzedaży.
 27. W momencie odbioru towaru należy w obecności kuriera dokładnie sprawdzić czy przesyłka nie została zniszczona lub nie dostarczona w całości. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków należy natychmiast spisać z kurierem protokół szkodowy i skontaktować się z naszym handlowcem. Reklamacje ilościowo-jakościowe bez protokołu szkodowego nie będą uznawane.
 28. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Netman.
 29. Nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.
 30. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie netman.pl oraz na firmowych aukcjach Allegro. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności adres mailowy do celów marketingowych.